кількість їх великих форм достовірно збільшується з 13,80±1,31 до 25,00±1,87 в основній групі та під


кількість їх великих форм достовірно збільшується з 13,80±1,31 до 25,00±1,87 в основній групі та підвищується проліферація, показником якої є достовірне збільшення периметра ядерця з появою додаткового ядерця в базальних клітинах епідермісу.
4. Розроблений новий спосіб аутолейкоцитарної перфузії ліків в уражену кінцівку в комплексі хірургічного лікування пацієнтів із синдромом діабетичної стопи дозволив уводити лікарські речовини на лейкоцитарних носіях спрямовано до патологічного вогнища та досягти довготривалої максимальної концентрації лікарських речовин у зоні ураження.
5. У порівнянні з іншими методами консервативного лікування спосіб аутолейкоцитарної перфузії ліків при СДС дозволяє прискорити загоєння виразки на 7-10 днів, при СДС II ступеня Вагнером – 20,1±1,8 дня, при СДС III ступеня – 32,4±1,6 дня, при СДС IV ступеня – 76,3±2,3 дня в основній групі, відповідно, у групі порівняння – 31,20±0,01; 43,12±2,4 та 88,28±8,09 дня. Скорочуються термін лікування та ліжко-день. Спосіб аутолейкоцитарної перфузії ліків сприяє покращенню загального стану хворих із СДС, зменшується рівень ендогенної інтоксикації. Дана стратегія зменшує кількість ампутацій в 1,4 разу, з 32 до 21,3 %, має клінічний ефект і може бути рекомендована для міждисциплінарного застосування.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Для своєчасного проведення профілактичних заходів щодо розвитку СДС у практичній роботі може бути використана граф-модель кореляційної залежності віку, тривалості цукрового діабету і синдрому діабетичної стопи, показників артеріального тиску та рівня сечовини в плазмі крові, при наявності яких у лікуванні хворих із цукровим діабетом треба вдаватися до нормалізації вуглеводного обміну, зниження маси тіла, корекції та стабілізації нормальних показників артеріального тиску під наглядом терапевта та ендокринолога, з щоденним оглядом стоп та зверненням до малої ортопедії – використанням протезів, устілок, ортопедичного взуття.
Запропонований спосіб аутолейкоцитарної перфузії ліків в уражену кінцівку в комплексі хірургічного лікування пацієнтів із синдромом діабетичної стопи дозволяє максимально наблизити та подовжити вплив лікарських речовин на патологічний процес при СДС, завдяки чому покращуються результати хірургічного лікування хворих із СДС. Запропонований спосіб може бути використаний в хірургічних стаціонарах загального профілю.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ